Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттар

Стандарты государственных услуг Республики Казахстан

Қазақ тілінде:

 1. Шетелдердегі Қазақстан Республикасының азаматтарына паспорттарды ресімдеу және олардың паспорттарына қажетті белгілер енгізу
 2. Қазақстан Республикасының шетелдердегі мекемелерінің Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу жөніндегі құжаттарды ресiмдеуі
 3. Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты және уақытша тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарын есепке қою
 4. Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты және уақытша тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарын есептен алу
 5. Қазақстан Республикасының визаларын беру, олардың қолданылу мерзімдерін ұзарту және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік өту
 6. Шетелдіктерге асырап алуға берілген Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын балаларды есепке алу
 7. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорттарын беру
 8. Консулдық заңдастыру
 9. Кеме шетелде сатып алынған жағдайда, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтеріп жүзу құқығына уақытша куәлiк беру
 10. Қазақстан Республикасының шетелдегі кемелері апатқа ұшыраған жағдайда, теңiз наразылығы туралы акт жасау
 11. Қазақстан Республикасынан тыс жерге уақытша жұмыстармен кеткен және сол жерде тұрғылықты тұруға ниет білдірген Қазақстан Республикасы азаматтарының құжаттарын қабылдау және жолдау
 12. Қайтып оралуға куәлікті ресімдеу

На русском языке:

 1. Оформление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей, и внесение в их паспорта необходимых отметок
 2. Оформление загранучреждениями Республики Казахстан документов по выходу из гражданства Республики Казахстан
 3. Постановка на учет граждан Республики Казахстан, постоянно и временно проживающих за пределами Республики Казахстан
 4. Снятие с учета граждан Республики Казахстан, постоянно и временно проживающих за пределами Республики Казахстан
 5. Выдача, продление виз на въезд в Республику Казахстан и транзитный проезд через территорию Республики Казахстан
 6. Постановка на учет детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, переданных на усыновление иностранцам
 7. Выдача служебных паспортов Республики Казахстан
 8. Консульская легализация
 9. Выдача временного свидетельства на право плавания под Государственным флагом Республики Казахстан, в случае приобретения судна за границей
 10. Составление акта о морском протесте, в случае кораблекрушения судов Республики Казахстан, находящихся за границей
 11. Прием и направление документов граждан Республики Казахстан, выехавших за пределы Республики Казахстан по временным делам и изъявивших желание остаться там на постоянное место жительство
 12. Оформление свидетельства на возвращение


Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттер

Регламенты государственных услуг Республики Казахстан

Қазақ тілінде:

 1. Шетелдердегі Қазақстан Республикасының азаматтарына паспорттарды ресімдеу және олардың паспорттарына қажетті белгілер енгізу
 2. Қазақстан Республикасының шетелдердегі мекемелерінің Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу жөніндегі құжаттарды ресiмдеуі
 3. Қазақстан Республикасының визаларын беру, олардың қолданылу мерзімдерін ұзарту және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік өту
 4. Шетелдіктерге асырап алуға берілген Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын балаларды есепке алу
 5. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорттарын беру
 6. Консулдық заңдастыру
 7. Кеме шетелде сатып алынған жағдайда, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтеріп жүзу құқығына уақытша куәлiк беру
 8. Қазақстан Республикасының шетелде орналасқан кемелері апатқа ұшыраған жағдайда, теңiз наразылығы туралы акт жасау
 9. Қазақстан Республикасынан тыс жерге уақытша жұмыстармен кеткен және сол жерде тұрғылықты тұруға ниет білдірген Қазақстан Республикасы азаматтарының құжаттарын қабылдау және жолдау
 10. Қайтып оралуға куәлікті ресімдеу

На русском языке:

 1. Оформление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей, и внесение в их паспорта необходимых отметок
 2. Оформление загранучреждениями Республики Казахстан документов по выходу из гражданства Республики Казахстан
 3. Выдача, продление виз на въезд в Республику Казахстан и транзитный проезд через территорию Республики Казахстан
 4. Постановка на учет детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, переданных на усыновление иностранцам
 5. Выдача служебных паспортов Республики Казахстан
 6. Консульская легализация
 7. Выдача временного свидетельства на право плавания под Государственным флагом Республики Казахстан, в случае приобретения судна за границей
 8. Составление акта о морском протесте, в случае кораблекрушения судов Республики Казахстан, находящихся за границей
 9. Прием и направление документов граждан Республики Казахстан, выехавших за пределы Республики Казахстан по временным делам и изъявивших желание остаться там на постоянное место жительство
 10. Оформление свидетельства на возвращение